Rajd terenowy - Zimnik - listopad 2019.

pojenie koni w Zimniku