Rajd terenowy - Zimnik - listopad 2019.

rajd - będzie kełbaska z grilla