KRS.pdf
statutfundacjiterraspeiv2017.pdf

Fundacja Terra Spei jest rozwinięciem prowadzonej przeze mnie od kilku lat działalności na rzecz zwierząt w potrzebie, oraz życiowej pasji związanej z jeździectwem i hodowlą koni.. Przez lata pod moim dachem schronienie i przystań znalazło wiele chorych, porzuconych, zaniedbanych psów, a stajnia gościła w sumie kilkadziesiąt koni zawróconych z ostatniej drogi życia – drogi do rzeźni. Moim marzeniem od dawna było stworzenie lepszego miejsca dla zwierząt na Ziemi, a prawdziwym celem – otwarcie wielu ludzkich serc i stworzenie Ziemi lepszym miejscem dla zwierząt…

W 2010 roku udało się stworzyć miejsce, gdzie spotyka się świat zwierząt ze światem ludzi w sposób szczególny. Nazywa się ono Terra Spei – Ziemia Nadziei.

Zamiłowanie do zwierząt wpojone w dzieciństwie poskutkowało ukończeniem studiów na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, a następnie podyplomowych studiów „Hodowla koni i jeździectwo” oraz „Naukowe postawy treningu koni”, zaś pasja jeździecka znalazła swoje rozwinięcie za granicą. Podczas 8letniego pobytu w Niemczech doskonaliłam umiejętności jeździeckie pod okiem niemieckich trenerów i zawodników ujeżdżenia, ukończyłam kursy szkoleniowe Trainer A, pracowałam jako opiekun zwierząt, luzak i zawodnik w stajniach w okolicach Monachium. Wyniesiona wiedza i doświadczenie pozwalają mi profesjonalnie prowadzić stajnię fundacji, dbać rzetelnie o zdrowie i dobrostan koni oraz o jakość prowadzonej przez ośrodek nauki jazdy konnej.

W  tej chwili w ośrodku bezpieczną przystań i opiekę ma ponad 30 koni, oraz kilka psów kotów, którym na bieżąco udzielamy pomocy i szukamy nowych domów. Szczególną troska otaczamy konie, które często eksploatowane przez lata przez człowieka w sporcie lub gospodarstwie, zostały skazane na śmierć i nie dano im prawa do godnej emerytury. Są wśród nich konie stare i spracowane, wiele lat oddające człowiekowi przysługi w lesie przy zrywce drzewa, przy pracach polowych, konie po kontuzjach i karierze sportowej, kalekie źrebięta.

Stworzenie dla tych zwierząt bezpiecznej przystani nie jest jedynym celem Terra Spei. Równie ważne, a nawet dużo ważniejsze jest przesłanie, z którym otwieramy drzwi naszego ośrodka dla ludzi. Pragniemy pełnić funkcję edukacyjną, ucząc szacunku do zwierząt, odpowiedzialności i empatii poprzez kontakt z końmi, chcemy także umożliwić taki kontakt dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, rodzin patologicznych, a także dzieciom niepełnosprawnym. Nasz ośrodek prowadzi zajęcia z hipoterapii, a także cyklicznie organizuje imprezy dla takich osób, jak choćby Mikołajki dla dzieci z domów dziecka, dni z końmi dla dzieci z Towarzystwa przyjaciół i rodzin osób z zespołem Downa, zabawy z końmi dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy, itd. Gościmy również dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół, prowadząc pogadanki i spotkania mające ugruntować w dzieciach wrażliwość na los zwierząt i pośrednio ludzi, skłonić do budowania określonych wartości, które staną się podstawą pełnej szacunku i odpowiedzialności postawy życiowej wobec żywych istot w przyszłości.

Ponadto stworzyliśmy sportowy klub jeździecki „Hanka”, którego założeniem jest nauka i doskonalenie jazdy konnej zgodnej z zasadami klasycznej szkoły jazdy konnej, oraz według metod naturalnych uwzględniających potrzeby psychiczne i fizyczne koni, znajomość ich psychiki i oraz bezpieczeństwo jeźdźców.

Klub prowadzi naukę jazdy konnej dla dorosłych i dla dzieci (posiadamy w tym celu, jako jedyna stajnia w okolicy, konie dostosowane wzrostem do wieku dzieci – począwszy od kucy szetlandzkich przez kuce felińskie, koniki polskie hucuły małe konie aż po duże, lecz spokojne konie do hipoterapii),   oraz treningi ujeżdżeniowe i skokowe na różnych poziomach zaawansowania, prowadzone na doskonale wyszkolonych koniach po karierze sportowej,  organizuje cyklicznie szkolenia i seminaria w zakresie jazdy konnej i metod naturalnych, a dla chętnych wyjazdy w teren na dłuższe lub krótsze wycieczki krajoznawcze po okolicy, wszystko pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, posiadających wymagane uprawnienia, ukończone kursy i odznaki jeździeckie.

Zapraszamy do wizyty w naszej stajni po wcześniejszym umówieniu się z instruktorami.


Dorota Ingram

Prezes Fundacji Terra Spei